מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבות המועצה

 פרוטוקול

החלטות

  פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 63-64  דף החלטות ישיבה 63+64
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 61-62  דף החלטות ישיבת מועצה 61+62
   דף החלטות 60
  פרוטוקול ישיבת המועצה מס 59  דף החלטות ישיבה 59
   דף החלטות ישיבה 57
    דף החלטות ישיבה 56
   החלטות ישיבת מועצה מס 52 -22.3.2017
   החלטות ישיבת מועצה 51 22.3.2017
  פרוטוקול ישיבה 50  
  פרוטוקול ישיבה 49  
  פרוטוקול ישיבה 47  
  פרוטוקול ישיבה 46  
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 41  
    החלטת ישיבת מועצה מס 37
    החלטת ישיבת מועצה מס 36
    החלטת ישיבת מועצה מס 35
    החלטת ישיבת מועצה מס 34
    החלטת ישיבת מועצה מס 33
    החלטת ישיבת מועצה מס 32
    החלטת ישיבת מועצה מס 31
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 30   החלטות ישיבת מועצה מס 30
   פרוטוקול ישיבת מועצה מס 29   החלטות ישיבת מועצה מס 29
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 28   החלטת ישיבת מועצה מס 28
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 27    החלטות ישיבת מועצה מס 27
  ישיבת מליאה מס 25   החלטת ישיבת מועצה מס 25
    החלטות ישיבת מועצה מס 24- 25
  ישיבת מליאה מס 18   החלטת ישיבת מועצה מס 18
  ישיבת מליאה מס 17   החלטת ישיבת מועצה מס 17
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16  
  ישיבת מועצה מס 14  
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13  
  ישיבת מליאה מס 12   החלטת ישיבת מועצה מס 12
  ישיבת מליאה מס 11  
  ישיבת מליאה מס 10   החלטת ישיבת מועצה מס 10
   פרוטוקול ישיבת מועצה מס 8  
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 7   
  ישיבת מועצה מס 6   החלטת ישיבת מועצה מס 6
  ישיבת מליאה מס 5   החלטת ישיבת מועצה מס 5
  ישיבת מליאה מס 4   החלטת ישיבת מועצה מס 4
  ישיבת מליאה מס 3  
  ישיבת מליאה מס 2  
עבור לתוכן העמוד