מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

הודעה על שינויים בתעריפי המים והביוב

הרינו מביאים לידיעתכם את השינויים שחלו בתעריפי המים והביוב החל מיום 1.1.2016.
התעריפים נכנסו לתוקף לפי החלטת רשות המים והביוב -הגוף האחראי לפי חוק להסדרת תעריפי  המים והביוב.

תעריפי המים:
להלן פירוט תעריפי המים מיום 1.1.2016 למגורים:

 • תעריף כמות מוכרת - 7.676  ₪  לכל 1 מ"ק .
 • תעריף לכמות נוספת- 12.355 ₪ לכל 1 מ"ק מעבר לכמות המוכרת.

התעריפים הללו כוללים את התעריף בעד שרותי ביוב .ומבטל חובת תשלום אגרת ביוב למעט
ביחס לצרכנים שרוכשים שרותי  ביוב בלבד.

תעריפי  ביוב:
תעריף זה מיועד לצרכנים שאינם מחוברים לרשת המים של המועצה אולם, מערכת
הביוב מחוברת לרשת האיסוף הסילוק והטיהור העירוני.

 • התעריף לצרכן שאינו עוסק מורשה -2.792 ₪
 • התעריף לצרכן שהינו עוסק מורשה -2.386 ₪

  מידע מפורט יותר אודות התעריפים שקבעה רשות המים ניתן למצוא בספר התעריפים המפורסם באתר האינטרנט של רשות המים, בכתובת WWW.WATER.GOV.IL
   
  בכבוד רב ,
  מחלקת הגבייה
עבור לתוכן העמוד