מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

הנחיות לרישוי בתי אוכל

תשתית:
? גובה חדרים:
מטבח וחדר אוכל 57.2 מטר 7
מחסן 5722 מטר 7
חדרי שירות 5752 מטר 7
בסמכות המפקחת הנפתית במשרד הבריאות להקל את הדרישה באשר לגובה החדרים 7
במבנה שבו יש מערכת מיזוג אוויר רשאית המפקחת הנפתית לאשר תקרה דקורטיבית, שגובהה
מהרצפה לא יפחת מ 5722- מטר 7
? קירות:
קירות בית האוכל יהיו חלקים וייבנו מחומר קשיח שניתן לנקותו ושאינו עץ, מתכת או אסבסט 7
? רצפה:
רצפת בית האוכל תהיה מרוצפת או בנויה מחומר קשיח הניתן לניקוי ולשטיפה בקלות 7
הרצפה תהיה שלמה, ללא פיצוצים או שברים ובשיפוע מתאים לכיוון תעלות ניקוז 7 בתעלות
הניקוז יוצבו מחסומי דלוחים 7 הרצפה תשמר נקייה במשך כל זמן העבודה 7
אסורה הדבקת שטיח או משטח P.V.C
? דלתות:
הדלתות תהיינה נקיות ותקינות 7
דלתות עשויות מעץ תצבענה בצבע שמן או בכל ציפוי אחר הניתן לרחיצה 7
בכניסה למטבח תותקן דלת רשת למניעת חדירת מזיקים 7
? תאורה:
יש לתכנן בבית האוכל תאורה קבועה ומוגנת שבר, עוצמת התאורה תיקבע ע"פ התקנות ותספק
תאורה טובה באזורי העבודה, במחסנים ובחדרי הקירור 7
טבלת סיכום מידות מינימליות:
מהות העסק
שטח מחסן
)מ"ר(
שטח מטבח
)מ"ר(
שטח חדר האוכל + חדרי
השירותים )מ"ר(
סה"כ שטח
)מ"ר(
מסעדה
8
21
53
33
בית קפה
6
21
12
53
מזנון בית אוכל
אחר
5
8
15
53
אולם שמחות
21% מסך
השטח
11% מסך
השטח
68% ביחד עם חדרי
הלבשה אם ישנם מעל 21
עובדים.
סידור פנימי של המטבח:
תכנונו הפנימי של המטבח מחייב סיוע של יועץ מזון מקצועי שכן המטבח הוא לב בית האוכל ומרכז
פעילותו 7 יש לשאוף שכל תהליכי הכנת המזון המתבצעים במקום יהיו חד-כיווניים מהגולמי/מלוכלך
למעובד/נקי ללא חזרות ו/או הצטלבויות 7
תכנון בית האוכל בכלל והמטבח בפרט חייב באישור משרד הבריאות לכל הסידור הפנימי 7
מטבח:
המטבח יחולק למדורי עבודה, שהינם יחידות פונקציונאליות בהם יש לפחות משטח עבודה וכיור 7 גודל
המדורים ומספרם יתאים לפעילויות המתבצעות במטבח ) לדוגמה מ 7 לעוף גולמי, מ 7לבשר גולמי, מ 7 לדגים
גולמיים, מ 7 שטיפה/קילוף ירקות, מ 7 לסלטים, אזורי בישול ואפיה, מ 7 שטיפת כלים וכו'( 7
ישמרו במטבח מעברים פנויים של מטר וחצי לפחות 7
קירות המטבח יחופו בחרסינה/קרמיקה בגובה של 07.2 מטר לפחות 7
הכיורים יהיו מצוידים בברזים למים חמים וקרים וכן במתקנים למגבות נייר חד פעמיות ולסבון נוזלי 7
פרטי הציוד
בנוסף למדורים השונים יש להקצות מקום לפרטי הציוד השונים שבמטבח כגון מקררים, מקפיאים,
מתקני בישול וצלייה ארונות אחסון מכשירי קיצוץ, ערבול, כלי אוכל וכו' 7
מעל כל מתקני הבישול, הטיגון והצלייה יותקן מנדף ובו כיפה, מפוח ומערכת מסננים מכנית כדי ללכוד את
השומנים ולמנוע את זיהום הארובה 7
המנדף יחובר לארובה שגובהה יהיה שני מטרים מעל הבניין הגבוה בסביבה 7 בין המנדף לארובה יש
להתקין מסנן פחם פעיל ומשקע אלקטרוסטאטי, במידה ובעסק מתבצעת צליית בשר 7
כאמור מתקנים חיצוניים וארובה טעונים היתר בניה, לכן רצוי לוודא מראש כי ניתן להוציא היתר בניה 7
מחסן:
המחסן יהיה צמוד למטבח, עם גישה ישירה אליו 7 באישור משרד הבריאות, ניתן לקבוע מחסן חיצוני
במרחק שלא יעלה על 52 מטרים מהעסק 7 עובדה זו אינה פוטרת את בעל העסק מלהקצות איזור אחסון
יומי/תפעולי בתוך בית העסק 7 חשוב לתכנן גישה למחסן מדלת חיצונית כדי לאפשר הכנסת סחורה ישירות
אליו ולא דרך אולם המכירה והמטבח 7
הגנה על המזון:
דלפקי ההגשה ומתקני הצלייה והטיגון יימצאו במרחק של מטר
עבור לתוכן העמוד