מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

למי נחוץ רשיון לניהול עסק

למי נחוץ רישיון לניהול עסק?
 
עסק מכל סוג שהוא - המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995 -, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון.
 
לדוגמא: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, מספרות,  בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 500 מ"ר וכו'.
 
פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים. ניתן לעיין בו במחלקת רישוי עסקים או באתר אינטרנט .
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון יועבר לטיפול התביעה משפטית, וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 
מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכיו"ב. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תוכנה וכו'.
 
ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה , ביגוד וכו'.
 
עם זאת יודגש:
ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך ע"פ היתר הבניה או התכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק",  ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר הנ"ל מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה ולא יוכל לקבל רישיון עסק.
 
 
לתשומת לב:
רישיון עסק ניתן יהיה להוציא רק לאחר קבלת אישור כל נותני האישור וגורמי הרישוי הרלוונטיים לבקשה!

לידיעתכם, לא רק בית עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו -אלא כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:
 
א. תוספת או צמצום שטח
ב. שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים
ג. תוספת או צמצום סוגי עיסוקים
ד. שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'
ה. סגירת עסק - מחייב הודעה

 

למי נחוץ רישיון לניהול עסק?
 
עסק מכל סוג שהוא - המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995 -, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון.
 
לדוגמא: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, מספרות,  בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 500 מ"ר וכו'.
 
פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים. ניתן לעיין בו במחלקת רישוי עסקים או באתר אינטרנט .
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון יועבר לטיפול התביעה משפטית, וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 
מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכיו"ב. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תוכנה וכו'.
 
ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה , ביגוד וכו'.
 
עם זאת יודגש:
ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך ע"פ היתר הבניה או התכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק",  ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר הנ"ל מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה ולא יוכל לקבל רישיון עסק.
 
 
לתשומת לב:
רישיון עסק ניתן יהיה להוציא רק לאחר קבלת אישור כל נותני האישור וגורמי הרישוי הרלוונטיים לבקשה!

לידיעתכם, לא רק בית עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו -אלא כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:
 
א. תוספת או צמצום שטח
ב. שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים
ג. תוספת או צמצום סוגי עיסוקים
ד. שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'
ה. סגירת עסק - מחייב הודעה

 

 


 

עבור לתוכן העמוד