מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 11/19 הפעלת מערך החניה העירוני, ניהול אכיפת חוקי העזר העירוניים ושירות גביית קנסות (פרסום מיום 5.9.19)

עבור לתוכן העמוד