מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 10/19 ביצוע קו ביוב גרביטציוני מרח' רבין ועד לתחנת השאיבה החדשה וביצוע קו סניקה מתחנת השאיבה ועד לחיבור קו הקיים (פרסום מיום 7.10.19)

עבור לתוכן העמוד