ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 


שירותי המועצה ואגפים
 מועצה מקומית- מוסד ציבורי המנווט ומנהל את ענייני היישוב.
תפקיד המועצה הוא להעניק שירותים חיוניים לתושבים, לדאוג לפיתוחו של היישוב ושיפור תמידי באיכות החיים של אלה הגרים בו.

מועצה מקומית באר-יעקב מורכבת משני מנגנונים עיקריים:

מועצת היישוב - גוף ציבורי הנבחר על ידי הציבור, מופקד על קביעת המדיניות, על סדר העדיפויות התקציבי ואישורו, ועל הפיקוח והבקרה אחר ביצוע המדיניות.
בבאר-יעקב המועצה מונה 9 חברים, הנבחרים אחת ל -5 שנים ע"י תושבי היישוב.

ראש המועצה - אחד מחברי המועצה והעומד בראשה, נבחר בבחירות ישירות ונפרדות.

פקידות המועצה - הינו המנגנון העירוני המופקד על ביצוע מדיניות המועצה והנהלתה.
פקידות המועצה כוללת את המנהלים וציבור העובדים והם אלה אשר דואגים, לתפעולן היומיומי של מערכות המועצה.
השירותים הניתנים ע"י מועצה מקומית באר-יעקב מורכבים ומגוונים.
מבנה המועצה הוא לפי חלוקה למחלקות.
 

       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים