ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 

 

פרסום מכרזים ודרושים:


 
1. דרושים למחלקת רווחה  
8. מכרז להקמת 3 גני ילדים
2. מכרז לניהול מתחמי צריפין 1 2 
א' - פרוטוקול מפגש מציעים מכרז ניהול מתחם צריפין מיום 12 ביולי 2017
ב
' - פרוטוקול מפגש מתחם צריפין מיום 26 ביולי 2017
9. למתן זיכיון להצבת והפעלת עגלות קפה במתקני העמותה
3דרושים למחלקת השרות הפסיכולוגי 10. מכרז להפעלת צהרונים בעמותת פנאי וקהילה
4.מכרז לממלא מקום מנהל שפ"ע 11. הבהרות ושינויים למכרז ניהול מתחמי צריפין 1 2
5מכרז לפקחים מסייעים 12. קול קורא לאספקת כסאות לאודיטוריום מתנס   
12א- הבהרות לקול קורא לאספקת כסאות לאודיטוריום
6. מכרז לסייעות  13 מנהל יחידת נוער
7. מכרז למנהל אגף מנהל ומשאבי אנוש 14. הסכם לכסאות אודיטוריום

       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים