ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 

ישיבת מליאה מס 2
ישיבת מליאה מס 3
 החלטות ישיבת מועצה מס 24- 25
החלטת ישיבת מועצה מס 4
ישיבת מליאה מס 4
ישיבת מליאה מס 5
 החלטת ישיבת מועצה מס 31
החלטת ישיבת מועצה מס 5
 פרוטוקול ישיבת מועצה מס 8
החלטת ישיבת מועצה מס 6
 
ישיבת מועצה מס 6
 פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16
החלטת ישיבת מועצה מס 10
ישיבת מליאה מס 10
ישיבת מליאה מס 11 
 
החלטת ישיבת מועצה מס 11
ישיבת מליאה מס 12
 החלטת ישיבת מועצה מס 32
החלטת ישיבת מועצה מס 12
 פרוטוקול ישיבת מועצה מס 7
החלטת ישיבת מועצה מס 14
ישיבת מועצה מס 14
ישיבת מליאה מס 17
 פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13
החלטת ישיבת מועצה מס 17
ישיבת מליאה מס 18
 
החלטת ישיבת מועצה מס 18
ישיבת מליאה מס 25
 החלטת ישיבת מועצה מס 33
החלטת ישיבת מועצה מס 25
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 27
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 28
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 29
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 30
החלטות ישיבת מועצה מס 27
החלטת ישיבת מועצה מס 28
החלטות ישיבת מועצה מס 29
החלטות ישיבת מועצה מס 30
החלטת ישיבת מועצה מס 34
החלטת ישיבת מועצה מס 35
החלטת ישיבת מועצה מס 36
החלטת ישיבת מועצה מס 37
פרוטוקול ישיבה 46 פרוטוקול ישיבה 47 פרוטוקול ישיבה 49 פרוטוקול ישיבת מועצה מס 41
פרוטוקול ישיבה 50

       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים