ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 


 
                  
לידיעת הציבור,

 

מליאת המועצה בישיבתה מיום 08/06/16, אישרה תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 8 בנוהל חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/06. מצורפת בזאת קישורית לתבחינים המאושרים לעיון הציבור.

 

ככל שבהצעת התקציב לשנת 2017 ייכלל סכום לתמיכה במוסדות ציבור,

תפרסם הרשות המקומית הזמנה להגיש בקשות והודעה בדבר האפשרות לקבלת תמיכה, והכול בכפוף לאישור התקציב ולעמידה בקריטריונים שייקבעו.

 

                                                                                                        בברכה,

 

 

                                                                                                        בן-אור פרץ,

                                                                                                        מנכ"ל המועצה
           מתן תמיכה לעמותות 2017

       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים