ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 


 נוסח הפקדה חתום תכנית מועדפת לדיור תמל 1037
 קישור למסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון לחץ כאן

תעריפי הקמת מערכות ביוב ומים לפי כללי ההתייעלות הכלכלית, החלים בתחום המועצה 

וזאת מיום 1.7.16
                                   תעריפים להקמת מערכות מים וביוב ליום 1.7.16

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד
חוות דעת שמאי מקרקעין להתקשרות עם ספק יחיד

צו הריסה למבנה


       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים