ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
גני ילדים

גב' לאה ורנר
מנהלת גני הילדים

קבלת קהל- ימים א'-ה', שעות: 08:00 - 13:00

 
גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לילדים בני 3-6 , שמטרתה לקדם ולעודד את התפתחותו של הילד.
הפעילות החינוכית לימודית בגן היא רב תחומית וכוללת פיתוח גופני- תנועתי, טיפוח רגשי, חברתי וערכי, טיפוח כושרי חשיבה ולמידת עולמות תוכן, ידע ומטען תרבותי.
 
דרכי ההוראה בגן
ההוראה בגני הילדים נעשית בדרכים מגוונות מאוד מבחינת סוגי הפעילות, מסגרות הלימוד וכן המקום שבהם מתרחשת הפעילות.
ההוראה מבוססת על מתן הזדמנויות ללמידה במצבים הבאים: משחק חופשי, פעילויות הבעה, התנסות בחומרים, פעילות דידקטית ולמידה מודרכת.
כל אלו, נעשים במסגרות שונות: במסגרת יחידנית, בקבוצות קטנות, או במליאה.
סדר היום בגן רב גוני ומשתנה, בחלק מן היום הילדים בוחרים באחת מן הפעילויות האלה: משחק, התנסות בחומרים ופעילות מודרכת, ובחלק קטן של היום הם עוסקים בפעילות במליאה: שיחה, סיפור, משחק חברתי ,שירה ועוד.
בגנים הדתיים , סדר היום גמיש ומשתנה וכולל גם מועמדים קבועים לתפילה, לברכות וללימודי תורה והלכות.
בסדר היום ניתן גם מקום לפעילויות שמטרתן פיתוח הגוף והתנועה והקניית הרגלי חיים.
אקלים גן הילדים מבוסס על אוירה מקבלת, תומכת וחמה משמרת את הדמיון לבית ואת תחושת המוכרות ונוטעת בילד הרגשת בטחון ונינוחות , דאגה להתפתחותם של כל ילדי הגן ומחייבת שיתוף פעולה של כל המעורבים בתהליך החינוכי: גננות, סייעות, הורים, גננות משלימות וסייעות משלימות וצוות מקצועי הקשור לגן .
 
עקרונות לבניית תוכנית עבודה יומית בגן הילדים
 1. תכנית העבודה מתוכננת ליום לימודים בן 5.5 שעות בהתאם ליכולת של ילדים בני גילאים שונים.
 2. כל יום בגן ( למעט ימי קרה , גשם או שרב כבד ) אמור לכלול פעילות חופשית ופעילות מתוכננת בשני מרחבים : בבית ובחצר.
 3. כל ילד משתתף בכל אחד מן המרכיבים החיוניים בכל יום לימודים בעיתוי אשר נבחר על ידו בהתאם להכוונת המחנכת.
התוכנית היומית נגזרת מתוכנית ארוכת טווח ( שבועית, חודשית ושנתית ).
 
מרכיבים מחייבים של יום עבודה בגן הממלכתי על פי גיל הילדים (חלוקה על פי שעות)
מרכיבים
גיל
 
2-3
3-4
4-5
5-6
1. הקנייה וביסוס של כל כישורי החיים והרגלי החיים (כולל : ניקיון אישי, טיפול בלבוש ובהזנה)
1.5
1.5
1
3/4
2. משחק חופשי
1.5
1
1
1
3 .הבעה בחומרים
3/4
1
1
1
4 .פעילות חברתית מתוכננת
1/2
1/2
3/4
1
5 .טיפוח מוטוריקה גסה ( תנועה חופשית, ניצול מתקני חצר, שיעורי תנועה)
3/4
3/4
3/4
3/4
6 .פעילות לימודית מכוונת
1/2
3/4
1
1
סה"כ שעות :
5.5
5.5
5.5
5.5
 
מרכיבים מחייבים של יום עבודה בגן ממלכתי דתי
מרכיבים
חלוקה לפי שעות
1. יהדות: תפילה, לימודי תורה ומצוות
3/4
2. פעילות לימודית עצמית בקבוצות קטנות בתחומי דעת שונים.
1
3. פעילות לימודית חברתית במליאה.
3/4
4. משחק ויצירה
1.5
5. תנועה ומוטוריקה
1
6. כישורי חיים ( תחום חברתי והרגלי חיים)
1.5
סה"כ שעות :
5.5
 

ששת המרכיבים הן יסודות מחייבים בתכנית כל גן ילדים, אולם, הארגון שלהם במהלך היום גמיש ונתון לשינוי ולהתאמה לתכנית הגננת ולאילוצים הקיימים.הארגון יאפשר התאמה לצרכים משותפים ונבדלים של כל ילד וילד. תחום היהדות שזור באורחות חיי הגן הממלכתי דתי.

שיתוף הורים
טובת הילד מחייבת שיתוף פעולה פורה מתוך התחשבות , קבלה, כבוד הדדי ותיאום ציפיות בין משפחת הילד לבין נציגי המוסד החינוכי.השיתוף הנדרש מתאפשר כאשר קיימים תקשורת וחילופי ידע קבועים בין הגננת לבין ההורים, דיונים משותפים בבעיות החינוך ולמידה בצוותא.
מעורבות בונה של הורים בעשייה החינוכית ומתן הזדמנות להורים, לקחת חלק בחוויות של הילדים בגן, מקרבים אותם להבנת הילד ומשפרים את תפקודם כמחנכים.
תחילתה של שותפות פורה בהגדרה ברורה של ציפיות ההורים והמחנכת, של רמת שיתוף הפעולה והמעורבות, של סוגי הפעילויות המשותפים ושל לוח הזמנים.

תפקידי הגננת

 1. קיום קשר רציף ע ההורים בתחילת שנת הלימודים ובמהלכה:
 2. לעדכון ובדבר התנהגות ילדם, קצב התפתחותו , כשרונותיו וקשייו המיוחדים וכדומה.
 3. למסירת מידע על התוכניות החינוכיות המתקיימות בגן.
 4. תיאום המפגשים עם ההורים בנסיבות מחייבות.
 5. קיום פעילויות נבחרות:
 6. פעולות עם הורים בלבד, כמו קבוצות הנחיה, סדנאות להורים, סדנאות למידה, משחקייה, דף קשר וידיעון להורים.
 7. פעולות משותפות להורים ולילדים כמו מפגשי הורים- ילדים בשעות הפעילות או אחר הצהרים , חגיגות, משחקייה יצירתית, גן הורים-ילדים, משחק ותנועה, ספריית גן הילדים ועוד.
 8. תכניות קהילתיות כמו מפגש הורים קהילתי , השתתפות באירועים מרכזיים בקהילה ופעילות עם בית הספר.
 9. תכנון שנתי של הפעילויות.
הוראה טיפולית וחינוך מיוחד
ילדים מתקשים או בעלי ליקוי בהתפתחות מצויים בכל כיתת גן, ילדים אלו זקוקים לתכנית לימודית אישית, המותאמת לצרכים הייחודיים שלהם, או לשיטות הוראה וטיפול מיוחדות.
שילובם של ילדים אלה במסגרת גן רגילה, מתן הזדמנות להבשלה מאוחרת, תמיכה טיפולית ותמיכה לימודית בהם עשויים לשפר את תפקודם , לשנות את האבחנה ביחס לחריגותם ולצמצם את תיוגם המוקדם לחינוך המיוחד.
לגננת תפקיד חשוב באיתור הילדים בקשיים המיוחדים, בהפנייתם לגורמים מקצועיים לאבחון ובמתן תמיכה ומענה חינוכי מתאים.
התכניות הייחודיות והטיפוליות , במסגרת הגן או באמצעות השירותים הטיפוליים המגיעים לגן, נבנות בהמלצת צוות רב מקצועי והצלחתן מותנית בשיתוף פעולה הולם בין הגננת , ההורים והמומחים בתחומים השונים.
איתור מוקדם של ילדים בעלי קשיים התפתחותיים והסתגלותיים , אבחון יעיל של סוגי הקושי והתערבות טיפולית מונעת או משקמת, מאפשרים צמצום של פערים עתידיים ברמת הלימודים, מניעת היווצרות קשיים על רקע רגשי הנלווים ללקויות השונות והעמקתם.
(מתוך תכנית מסגרת לגן הילדים , האגף לחינוך קדם יסודי)
 
תכניות בגני הילדים
שם התכנית
פירוט מטרות
חינוך גופני לגיל הרך
פיתוח מודעות לגוף ולתפקודו בסביבה עתירת גירויים הכרתיים וריגושיים.
בתוכנית פיתוח מיומנויות התנועה, דגש אישי ניתן להמללת אצר מילים תנועתי בתחום של מושגי היסוד הקשורים לעולם הילד בגן בחיי יום יום.
טיפוח חשיבה חשבונית
חשיפת הילדים ללמידה והתנסות במיומנויות חשיבה בתחום המתמטיקה והמדעים (לבני די-ג'י) התכנית מציעה מגוון הזדמנויות לפעילויות בחיי היומיום בגן באופן חופשי ופעילויות בקבוצות קטנות מכוונות ע"י הגננות
טיפוח קריאה
חשיפת ילדי גני חובה ,הכרת רכיבי השפה, ידע על אותיות וספרות, כשרי אות וצליל, הכרת מבנה השפה ולשונו, ארגון סיבה אוריינית באמצעות ספרות ילדים, משחק סוציודרמטי, תיעוד רישום וחריזה. מפגשים עם סופרים ויוצרים (בשיתוף עם הספרייה העירונית).
ספריות פעילות
ארגון ספריות פעילות בכנ"י וחינוך לתלמיד עצמאי קורא. מטרה : העשרה ספרותית ולשונית תוביל את הילדים לשפה עשירה ותרבותית יותר.
חינוך מדעי טכנולוגי
פיתוח מיומנויות חקר כגון: ניסוי וגילוי, צפייה ואיסוף מידע וכן טיפוח סקרנות .
בגנים יש ערכות מדע. שילוב מחשבים- המחשבים הם חלק ממערך הפעילות בגן , תוכנות המחשב המופעלים בגנ"י מכוונים לפיתוח חשיבה, לשיפור יכולת הלמידה ולעידוד למידה.
תכנית "אגם"
תכנית ייחודית שפותחה במיוחד על-ידי האמן יעקב אגם בשיתוף עם מכון "וייצמן" ואשר תכליתה לפתח את המיומנות הויזואלית של ילדי הגנים.
מוסיקה לגיל הרך
ילדי הגנים נהנים מפעילות מוסיקלית פעם בשבוע, בהדרכת מורות מוסמכות.
תכנית הטף והאתגר
תוכנית הדרכה שפותחה לצורך הפעלת הורים עם ילדיהם בני 3-5 במסגרת המשפחה, התוכנית מבוססת על האמונה כי הסביבה הביתית משפיעה על התפתחות הילד וכי להורים רצון ונכונות לתרום כמיטב להתפתחות זו.
במוקד ההדרכה נמצאים האם, האב ותהליכי האינטראקציה בינם לבין ילדם.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חינוך
בתי ספר
תיכונים
שירות פסיכולוגי
פרוגרמה חינוכית

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים