ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
מזכירות המועצה

                

 
מנכ"ל המועצה אריק זורגר: 
:
קשרים ומגע מול מוסדות המדינה. פיקוח וניהול מזכירות המועצה. ניהול פרוטוקולים ישיבות המועצה למיניהם ,
ניהול ישיבות הועדות השונות כגון: ועדת כספים, הנחות ארנונה, ביטחון, רכש, חקלאית, ניהול מכרזים.

 


 
מזכירות - גב' מיכל ברמלי | טל: 08-9785408 |
פקס: 08-9282094
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שירותי המועצה
אגף הנדסה ופיתוח
גבייה
יועץ משפטי
מבקר המועצה
דוברות
ביטחון
שירותים וטרינריים
ספרייה עירונית
קניינות ורכש
רווחה
עליה וקליטה
משאבי אנוש
תרבות הדיור
מים וביוב
רישוי עסקים

 


דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים