ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 


סמל הישוב


סמל היישוב
סמל היישוב מאפיין את אופייה החקלאי של באר-יעקב שהתנהלה כמושבה החל מיסודה בשנת 1907.
הבאר מסמלת את הבאר הרומית שנחפרה מחדש והובילה למציאת מים, המצרך החשוב ביותר להמשך חייהם של המייסדים.
עץ התפוזים מסמל את ענף הפרדסנות שהיווה את רוב הגידול החקלאי החל משנות ה-30'.
השיבולת והתלמים מסמלים את גידולי "הפלחה" במושבה.
סמל המאה
סמל זה עוצב במיוחד לרגל חגיגות ה- 100 ליסודה של באר-יעקב.
הסמל הודפס על דגלים, ניירות מכתבים ובכל הפרסומים מטעם המועצה המקומית.
בסמל הסלוגן המלווה את שם היישוב - באר-יעקב פנינת השפלה.
בספרות ה-100 מוטבע סמל היישוב ומתחתיו שנת היסוד ושנת המאה.
השיבולת הצהובה מסמלת את העבר והירוקה המשתלבת בה, את העתיד.

       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים