דבר מנהלת אגף החינוך

עיריית באר יעקב ומינהל החינוך משקיעים רבות בעיצוב תמונת העתיד של מערכת החינוך

העירונית ובהגדרת החזון, הערכים, העקרונות, כיווני הפעולה והדרכים שיובילו את תלמידי

העיר להתפתחות ולצמיחה מתוך ואל הקהילה.

אנו פועלים  על-מנת לגבש תפיסה הוליסטית בעלת משמעות ורלוונטיות לאתגרי המאה ה-

21 ותוך התאמה לאתגרי העיר שנמצאת בתנופת צמיחה מהירה.

 אנו שואפים להעניק לתלמידי ולתלמידות  העיר חינוך מצויין תוך שילוב בין הווה לעתיד,

שמירה על גמישות, הסתגלותיות, יצירת שפה יישובית מובחנת, חיזוק הממשקים בין

מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ומיסוד מנגנוני שיח ושיתוף בין מערכת החינוך והקהילה.

מערכת החינוך העירונית על כל הרצף הגילאי מכוונת לקדם הוגנות בחינוך תוך מתן שיוויון

הזדמנויות וצמצום פערים, ובאופן שיאפשר לכל תלמיד ותלמידה להתחבר לכישרונות

ולחוזקות שלו/ה ולמצות את הפוטנציאל המירבי הטמון בו/ה.

אנו מאמינים בטיפוח מצויינות על כל גוונייה, בהעמקה ובהטמעה של תהליכים חינוכיים

חדשניים, בעידוד יוזמות חינוכיות פורצות דרך, חינוך לקיימות ולשמירה על איכות הסביבה,

חיבור למורשת העירונית וקידום אורח חיים בריא.

תקציבים ומשאבים עירוניים גדולים מנותבים לחינוך ומאפשרים לנו להעניק לתלמידים שלנו

סביבה לימודית איכותית, מרחבי למידה מטופחים, תוכניות מגוונות לטיפוח למידה

משמעותית, פדגוגיה חדשנית ורלוונטית, קידום הישגים בתחומים שונים, פיתוח מנהיגות,

חיזוק החוסן האישי והקהילתי , הגברת הלכידות החברתית ויצירת שותפויות עם ההורים והקהילה.

אנו פועלים רבות על-מנת לגייס הון אנושי איכותי, להעמיק את הפיתוח המקצועי של צוותי

החינוך ולהעניק  שירות מיטבי למוסדות החינוך בעיר.

יחד עם צוותי החינוך וההוראה, ובשיתוף עם הורי העיר נוכל להעניק לכל ילד וילדה את

הכלים להצליח.

 

סיגל פתאל

מנהלת אגף החינוך