האתר בעדכון והקמה

הרישום לחטיבות הבניים חנה סנש וחטיבת עתיד נווה נחום מתקיים לפי חוזר מנכ"ל ביום 7/4/2022 ועד 23/4/2022 

בוגרי בתי הספר תלמים ורמון - נרשמים לחטיבת חנה סנש, בוגרי צאלון וצמרות נרשמים לחטיבת עתיד נווה נחום.

הנחיות הרישום לחטיבות חנה סנש ועתיד נווה נחום - לחצו כאן

להלן חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא הרישום לעל יסודי  - לחצו כאן

הרישום בפועל יתקיים בחטיבות עצמן במועדים שיפורסמו ע"י העירייה.

תושבים חדשים בלבד ירשמו באתר הרישום במועד הרישום של בתי הספר היסודיים ולאחר מכן בחטיבות במועד שיפורסם.

להלן אתר הרישום להרשמה לעל יסודי עבור תושבים חדשים בלבד - לחצו כאן 

להלן מידע בנושא הרישום לתושבים חדשים - לחצו כאן