יוסי בוארוןמתפקידו של העוזר האישי לייעץ לראש הרשות המקומית בגיבוש תכנון אסטרטגי, במדיניות, במטרות וביעדים בתחומים שונים.
 
מטפל טיפול פרטני בבעיות אישיות ומיידיות של התושבים, באמצעות קבלת קהל וקיום פגישות עם אנשי-מפתח ביישוב.
 
אחראי להבטחת שירותים מוניציפאליים הולמים לתושבים ובכלל זה איתור הבעיות המוניציפאליות הדחופות באמצעות סיורים בשטח ופגישות עם אנשי מפתח ביישוב, גיבוש מגוון השירותים המוניציפאליים ההכרחיים והרצויים להם, קיום ביקורת על היעילות והאפקטיביות של השירותים הניתנים ליישוב.
 
מסייע בייזום, גיבוש ומימוש תכניות הפיתוח הפיזי, הכלכלי והחברתי ביישוב לרווחת כל תושביו.
 
הכנת ניירות עמדה, ייזום נושאים וטיפול באופן יזום בנושאים השיגרתיים.
 
ביצוע פעילויות בתחום יחסי הציבור: קבלת קהל, אירוח אנשי ציבור, ריכוז בפניות מגורמים שונים הבאים בקשר עם הרשות. 

יוסי בוארון
עוזר ראש העיר
08-9785400/1