-"במקום שיש בריאות יש תקווה ובמקום שיש תקווה יש הכול"

בשנת 2019 באר יעקב הצטרפה לרשת ערים בריאות ומנהלת לשכת ראש המועצה עו"ד נטלי צ'רכי מסורי מונתה למקדמת בריאות יישובית.

לאחר החלטת מליאת המועצה חתם ראש המועצה ניסים גוזלן על טופס הצטרפות  רשמי לרשת כשהוא מתחייב לאמץ את עקרונות ודרכי הפעולה של עיר בריאה  ואמנת "בריאות לכל" תוך  שהוא חורט על דגלו  כמטרת על למנף את באר  יעקב ולהופכה לאחת מהערים המובילות בישראל ברמת איכות החיים וקידום אורח חיים בריא .

בועדת היגוי  -עיר בריאה שהתקיימה ב22.9.19 הודיע ראש המועצה ניסים גוזלן כי יפעל למען קידומה של באר יעקב כעיר בריאה תוך איגום משאבים ,בחינת הקיים והנעשה בתחומים השונים והגדרת יעדים עתידיים למימוש החזון כחלק ממדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים .

תפיסת עיר בריאה, הינה תפיסה מרחבית הוליסטית המתייחסת  לפרט ולכל מעגליו משפחה, קהילה, ארגון ועיר –תפיסה זו מאפשרת תפעול סימביוטי בין כל הגורמים המהווים חלק אינטגראלי לקיומה של מערכת מורכבת בת קיימא בה מתקיימת הזכות לבריאות לכל אדם כערך עליון.

בשנת 2020 חתם ראש המועצה ניסים גוזלן על אמנת באר יעקב-עיר נקייה מעישון.

מטרות מרכזיות בהן מתמקדת תכנית העבודה של עיר בריאה לשנת 2021:

  1. פעילות גופנית ומניעת נפילות אצל בני 65+
  2. חינוך לתזונה נכונה וקידום אורח חיים בריא במסגרות החינוך
  3. הטמעת מדיניות עיר נקייה  מעישון בהתאם לאמנה שנחתמה בשנת 2020.
  4. קידום פעילויות לטובת חוסן גופני ונפשי אצל אוכלוסיות בסיכון
  5. קידום מדיניות של הטמעת אורח חיים בריא