קבלת קהל:

ימים א',  בין השעות: 08:30 - 13:00. 
יום ג', בין השעות: 08:30 - 13:00 ואחה"צ בין השעות: 16:00 -18:30.
יום ה', בין השעות: 08:30 - 13:00

* ניתן לתאם פגישות אחר הצהריים עפ"י תיאום מראש עם עו"ס המשפחה.