שימו לב!
בקשות לערעורים יהיה ניתן להגיש באמצעות הקישור הבא וזאת עד לתאריך 6.7.23

קישור לרשימת השיבוצים