שרותי הקבורה אינם תחת אחריות המועצה הדתית.
לבירורים והסדרת נושא קבורה ניתן להתקשר ל: