-"במקום שיש בריאות יש תקווה ובמקום שיש תקווה יש הכול"

תפיסת עיר בריאה, הינה תפיסה מרחבית הוליסטית המתייחסת  לפרט ולכל מעגליו משפחה, קהילה, ארגון ועיר –תפיסה זו מאפשרת תפעול סימביוטי בין כל הגורמים המהווים חלק אינטגראלי לקיומה של מערכת מורכבת בת קיימא בה מתקיימת הזכות לבריאות לכל אדם כערך עליון.

בועדת היגוי  -עיר בריאה שהתקיימה ב22.9.19 הודיע ראש המועצה ניסים גוזלן כי יפעל למען קידומה של באר יעקב כעיר בריאה תוך איגום משאבים ,בחינת הקיים והנעשה בתחומים השונים והגדרת יעדים עתידיים למימוש החזון כחלק ממדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים .

בשנת 2020 חתם ראש המועצה ניסים גוזלן על אמנת באר יעקב-עיר נקייה מעישון.