חודש מונדיאל במרכז הנוער חרוד 2

הקרנת משחקי המונדיאל עם המון צ'ופרים