אלבום תמונות ממרוץ באר יעקב הרביעי לזכרו של סלומון גברייה הי"ד


קישור לאלבום תמונות מהמרוץ - א'
קישור לאלבום תמונות מהמרוץ - ב'