רשיון עסק לקייטנות


כמדי שנה הרינו להזכירכם כי בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח)תש"ן 1990 .

בעלי הקייטנות הטעונות אישור לרישיון עסק חייבים להגיש מידית את כל המסמכים הדרושים למחלקת רישוי וקידום עסקים עד לתאריך 30.5.2023 .

יש לתאם הגעה עם רכזת רישוי עסקים

חוה מכלוף- 050-2886027