הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023

שירות זה מאפשר הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר בקלפי בבחירות ברשויות המקומיות 2023