הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ 23847-04-16 ובת"צ 14114-10-18 לבית