החלטת ראש המועצה בדבר קבלת חסויות - כנס נשים בהריון