פרוטוקול ועדת תרומות מיום 14.2.21 - תרומת בנק לאומי (באמצעות מועדון רוטרי)