אתרים מונגשים לאנשים בעלי מוגבלויות

הרינו להודיע שלאחר בדיקת מורשה נגישות, מבנה טיפת חלב ומבנה שיטור קהילתי מונגשים לאנשים בעלי מוגבלויות.