שימור אתרי מורשת בבאר יעקב

ביום 02/05/2021 הוצבו ארבעה שלטים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בכפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי, בשיתוף פעולה עם כפר הנוער, ב"בית אניטה" חדר האוכל החדש, האנגר המטוסים, חוות בית"ר ע"ש יוענה ז'בוטינסקי והספרייה ע"ש יוסף קלארמן. בנוסף הוצבו שני שלטים על הצי