חוברת הפעילות והחוגים של המחלקה לתרבות תורנית

גאים להציג בפניכם!!! חוברת הפעילות והחוגים של המח' לתרבות תורנית, לשנת תשפ"ב