הודעה למפעילי חוגים בישוב

הודעה למפעילי חוגים בבאר-יעקב. עיריית באר-יעקב תפרסם מפעילי חוגים שפועלים בישוב באתר המועצה. נא לשלוח למייל arie@b-y.org.il את שם החוג, ימי ושעות פעילות, מיקום ומחיר למשתתף. אפשר ואף רצוי לצרף תמונה.


הודעה למפעילי חוגים בבאר-יעקב.

עיריית באר-יעקב תפרסם מפעילי חוגים שפועלים בישוב באתר המועצה.

נא לשלוח למייל arie@b-y.org.il את שם החוג, ימי ושעות פעילות, מיקום ומחיר למשתתף. אפשר ואף רצוי לצרף תמונה.