שירות ייעוץ לאזרח

מיפוי צרכים בתחום הקמת שירות ייעוץ לאזרח בבאר יעקב (שי"ל) שלום רב, שי"ל הינו שירות יעוץ לאזרח הפועל בהתנדבות למתן הכוונה וייעוץ לפונים בנושאי זכויות, חובות ושירותים העומדים לשירות האזרח. בימים אלו אנו מקימים את השירות לאזרח ונרצה לבחון את התחומים הרל