אמנת השירות לתושב

גאה להציג בפניכם את חוברת אמנת השירות לתושב


תושבי באר יעקב היקרים,

אמנת השרות המוצגת בפניכם מוסיפה נדבך חשוב מאין כמותו למתן וטיב השרות מצד גורמי העירייה בבואן לשרת את התושב.

מלאכת עריכת אמנת השרות הצריכה עבודת מטה יסודית בהן נבחנו נתוני השרות במגוון רחב של אספקטים לשם יצירת אמנה שתשקף זמן תגובה ריאלי שישפר וימקסם את איכות הטיפול בכל בעיה שהיא, שבה נדרשת העירייה לספק פתרונות לתושבים.

בתהליך יצירת אמנת השרות נעשו נתיחת אירועים, שיחות עם מנהלי אגפים/מחלקות ועובדים, השוואה מול רשויות אחרות, סיכומים ויצירת מסמך שזכה לאישור חברי מועצת העיר.

אני בטוח ביכולתה של האמנה לגרום לשיפור ואיכות השרות לתושב ולהצעדת עיריית באר-יעקב במעלה סולם מתן השרות האופטימלי לתושבי באר יעקב.

בברכה,

ניסים גוזלן – ראש העיר

קישור לחוברת אמנת השירות