זימון תורים למחלקת הגבייה

חדש במחלקת גבייה!!! קבלת קהל באמצעות זימון תורים