דלג לתוכן העמוד

רכישת המכרז מכרז פומבי מס' 11/19 הפעלת מערך החניה העירוני, ניהול אכיפת חוקי העזר העירוניים ושירות גביית קנסות (פרסום מיום 5.9.19)

form missing products field