דלג לתוכן העמוד

רכישת המכרז מכרז פומבי מס' 10/19 ביצוע קו ביוב גרביטציוני מרח' רבין ועד לתחנת השאיבה החדשה וביצוע קו סניקה מתחנת השאיבה ועד לחיבור קו הקיים (פרסום מיום 7.10.19)

form missing products field