פרסומת

דלג לתוכן העמוד

רכישת המכרז מכרז פומבי מס' 18/19 הקמה של מערכת קר"ם ממוחשבת קריאה וניהול מרחוק של מדי מים (פרסום מיום 7.10.19)

form missing products field