מחלקת הביטחון ביישוב אחראית במסגרת הפעילות השוטפת –על כל נושא הביטחון ביישוב כולל פיקוח על אבטחת מוסדות חינוך ביישוב וביצוע תרגילי ירידה למקלטים במוסדות חינוך.כמו-כן, מרכז קב"ט המועצה את נושא מל"ח ביישוב.

מל"ח-משק לשעת חירום
מדור מל"ח ( משק לשעת חירום) מטפל ומרכז את כל ההכנות לשעת חירום של מ.מ. באר-יעקב בתיאום עם ראש מטה מל"ח מחוזי ובהנחיית ראש המועצה.
בועדת מל"ח המקומית שבראשה עומד ראש המועצה, חברים מנהלי מחלקות במועצה, חברי מועצה וכן בעלי תפקידים נוספים. 

בטחון מוסדות חינוך
קצין ביטחון (להלן - הקב"ט) למוסדות החינוך ברשות המקומית, האחראי על קיום סדרי הביטחון ברגיעה ובשעת חירום ועל ארגון האבטחה במוסדות חינוך.

אסף בן עמי משמש כקצין בטחון מוסדות חינוך בישוב.

יוסי מעודה    

יוסי מעודה 
קב"ט המועצה

הרכב הועדה והנושאים המטופלים על ידה הם:

 • יו"ר מל"ח - (ראש המועצה) נושא באחריות כוללת לכל נושאי מל"ח במרחב העיר כולל ההכנות לשעת חירום.|
 • מ"מ מזכיר המועצה - מתאם את כל המערכות בהתאם למדיניות ראש העיר.
 • ראש המטה - (קב"ט המועצה) - מכוון ומתאם את עבודת המחלקות, מרכז ומפעיל את סגל מרכז השליטה והצוות ומקיים קשר עם כל גורמי הביטחון בעיר. כמו-כן, מארגן הקב"ט את פריסת מרכז ההפעלה, אחראי לתיקי הנתונים והנהלים לשעת חירום, עזרי המטה והציוד הנדרש לפעילות מרכז ההפעלה.
 • ממונה על המידע לציבור (דובר המועצה) - אחראי להעברת מידע עדכני לאוכלוסיה ולמפעילים במרחב המוניציפאלי של היישוב ומחוצה לו.
 • ממונה מים וביוב - (מנהל מח' מים וביוב) אחראי לאספקת מים לכלל הצרכנים במרחב המועצה.
 • ממונה כוח/חשמל - דואג לתחזוקת מערכות התאורה העירונית ונמצא בקשר תמידי עם חברת חשמל.
 • ממונה חינוך - (מנהל מח' חינוך) אחראי על הפעלת מערכת החינוך ביישוב ועל הקשר עם תלמידי התיכונים מחוץ ליישוב בעיתות חירום.
 • ממונה על כח אדם - (מנהל המתנ"ס) מגייס ומשבץ כח אדם ומתנדבים בהתאם לצרכים.
 • ממונה בניה והנדסה - (מהנדס המועצה) מתאם ומשקם מבנים ותשתיות עפ"י הצורך.
 • ממונה תברואה ואיכות הסביבה - מטפל בכל נושא התברואה ואיכות הסביבה במרחבי היישוב.
 • ממונה תחבורה והסעים - אחראי על הפעלת צי הרכב ועל הציוד המכני ההנדסי המרותק למועצה ומתאם עם חברות ההסעה במרחב המועצה.
 • ממונה דלק - אחראי להספקת דלק לצרכי מתקני המועצה, ומתאם הספקת גז בעת מחסור לאוכלוסיה.
 • ממונה מזון ומשכ"ל - אחראי על מעקב אחר הספקת מזון לאוכלוסיה וסיוע למפעלי משכ"ל ומזון במועצה.
 • ממונה רווחה - (מנהל מח' רווחה) מטפל באוכלוסיה במצוקה.

גורמי ונציגי בטחון נוספים משתתפים בועדה והם: נציגי כיבוי אש, משטרה, מד"א וצ.ה.ל (פיקוד העורף) הועדה מרכזת ומטפלת בכל הנושאים המקצועיים הייעודיים של המועצה.במסגרת עבודת הועדה ובמהלך כל השנה, נרכש ציוד לשעת חירום - מיכלי מים, שמיכות, מזרונים, מיטות ועוד ציוד חיוני לשעת חירום.

קיים ביישוב מרכז הפעלה לשעת חירום, חדיש וממוגן, ממנו תפעל ועדת המל"ח בשעת חירום.
מדי שנה מבוצעת ע"י הועדה פעילות שמטרתה העלאת הכשירות והמוכנות לשעת חירום ביישוב. במסגרת פעילות זו מתקיימים תרגילי מל"ח משולבים עם צ.ה.ל, פיקוד העורף וכל ארגוני החירום ביישוב.
במסגרת פעילות מדור מל"ח מבוצעת מידי שנה ביקורת כשירות וכוננות, השתלמויות מקצועיות, קורסים וכנסים לכל חברי מל"ח ביישוב.
לועדת מל"ח מרותקים כח אדם (עובדי מועצה ומתנדבים) ואמצעים לשעת חירום עפ"י הנהלים של מל"ח בשעת חירום.
 
כל נושאי מל"ח בעיר מרוכזים על ידי מחלקת הביטחון של המועצה המקומית.

רשימת המקלטים הציבוריים ביישוב :

 • נווה דורון
 • רח' הגפן
 • רח' הרב קוק
 • רח' חזון איש
 • רח' האיריס
 • רח' החבצלת
 • רח' האורן
 • רח' האיילה
 • רח' אליהו
גלית דבוש
מזכירת אגף
08-9785405
יוסף מעודה
קב"ט
08-9785405

קבלת קהל:

בימים: ב',ד', בין השעות: 08:00 - 13:00
פגישה עם המנהל בתאום טלפוני מראש