גזברית המועצה - רו"ח מירי לוין

תפקיד מחלקת הגזברות הינו לקדם את הטיפול בנושאים הכלכליים, תוך יישום החלטות הנהלת  ומועצת המועצה, וזאת בכפוף למגבלות החוק והתקציב.

המחלקה שואפת לקדם תהליכים וכלי עבודה מתקדמים, פיתוח קשר ככל הניתן עם הגורמים השונים  שאיתם המועצה נמצאת בקשרים,                                     
לרבות משרדי ממשלה, גורמים בתוך הרשות, תושבי הרשות  ועובדיה. 

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח מירי לוין גזברית העירייה 08-9785312 miri@b-y.org.i
אורלי אהרוני עוזרת גזבר העירייה 08-9785331 gizbarut1@b-y.org.il
מור רחמים מזכירת מח' גזברות 08-9785312 Mor@b-y.org.il
עו"ד הדס גלר ממונה נכסים והתקשרויות 08-9785333 hadasg@b-y.org.il