המחלקה מטפלת בקשרי הגומלין עם העיתונות הכתובה והאלקטרונית, במתן תגובות לכלי התקשורת ובהזרמת מידע שוטף לציבור על פעילות המועצה - על מוסדותיה ושלוחותיה.

באחריות המחלקה - קביעת מדיניות הפרסום והמיתוג לרשות, פרסומים במדיות השונות, הפקות דפוס, תכנון וניהול מסעי פרסום, מעקב אחר פרסומים ארציים ומקומיים, ריכוז מידע והפצתו לגילאים השונים, ניהול הפרסום באירועים עירוניים, הכנת מצגות מולטימדיה, הצבת שילוט חוצות בכל רחבי היישוב ומחוצה לו וכן, ניהול אתר האינטרנט העירוני ודף הפייסבוק העירוני.

אריה אפשטיין 
דובר המועצה 

טבלת אנשי קשר - דוברות, תקשורת ויחסי ציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אריה אפשטיין דובר העירייה 089785334 [email protected]