הרינו מביאים לידיעתכם את השינויים שחלו בתעריפי המים והביוב החל מיום 11.2.2021.
התעריפים נכנסו לתוקף לפי החלטת רשות המים והביוב -הגוף האחראי לפי חוק להסדרת תעריפי  המים והביוב.

תעריפי המים:

להלן פירוט תעריפי המים מיום 1.1.2021 למגורים:

  • תעריף כמות מוכרת - 7.385  ₪  לכל 1 מ"ק .
  • תעריף לכמות נוספת- 13.461 ₪ לכל 1 מ"ק מעבר לכמות המוכרת.

התעריפים הללו כוללים את התעריף בעד שרותי ביוב .ומבטל חובת תשלום אגרת ביוב למעט
ביחס לצרכנים שרוכשים שרותי  ביוב בלבד.

תעריפי  ביוב:

תעריף זה מיועד לצרכנים שאינם מחוברים לרשת המים של המועצה אולם, מערכת
הביוב מחוברת לרשת האיסוף הסילוק והטיהור העירוני.

  • התעריף לצרכן  -2.362 ₪

מידע מפורט יותר אודות התעריפים שקבעה רשות המים ניתן למצוא בספר התעריפים המפורסם באתר האינטרנט של רשות המים, בכתובת WWW.WATER.GOV.IL
 
בכבוד רב ,
מחלקת הגבייה