בני נוער מגיל 14 יכולים להשתלב בשוק העבודה בתקופת החופש הגדול.

בשנת הלימודים ניתן לעבוד מגיל 16 ומעלה, או מגיל 15 באישור משרד החינוך.

ניתן לצפות כאן בפרטים אודות שכר המינימום וזכויותיהם המלאות של בני הנוער בעבודה:

 

ניוזלטר זכויות עבודה בקיץ 2023.pdf