ניסים גוזלן
ניסים גוזלן
ראש העיר - סיעת נס
08-9785401
050-5904800
ג'קי גונגרדי
ג'קי גונגרדי
סגן ראש העיר - סיעת נס
מחזיק תיק שפ"ע, שיטור עירוני, ביטחון, חרום ומינהלת הסכם הגג.
נועם ששון
נועם ששון
סגן ראש העיר - סיעת נס - ומחזיק תיק גבייה והכנסות , תיק רישוי עסקים ותיק המתנ"ס.
מוטי פרנקו
מוטי פרנקו
ממלא מקום ראש העיר
סיעת נס - מחזיק תיק החינוך
אברהם בוסקילה
אברהם בוסקילה
חבר מועצת העיר - סיעת נס - משנה לראש העיר - מחזיק תיק הבריאות
שימי טל
שימי טל
חבר מועצת העיר - סיעת נס
- משנה לראש העיר
ניסן לביא
ניסן לביא
חבר מועצת העיר - סיעת נס - מחזיק תיק הנדסה והתחדשות עירונית
אבנר ברק
אבנר ברק
חבר מועצת העיר - סיעת נס
- מחזיק תיק רווחה ושירותים חברתיים
שרה שיברי אדמסו - מחזיקת תיק קליטה ושכונות
שרה שיברי אדמסו - מחזיקת תיק קליטה ושכונות
חברת מועצת העיר - סיעת נס
ורד אדחוח
ורד אדחוח
חברת מועצת העיר - סיעת נס
- מחזיקת תיק נוער וצעירים
ניסן חסון
ניסן חסון
חבר מועצת העיר סיעת רק
050-2400082
דוד לוין
דוד לוין
חבר מועצת העיר - סיעת רק
מוטי זייפתי
חבר מועצת העיר סיעת רק
דוד ביטון
דוד ביטון
חבר מועצת העיר - סיעת רק
סיגל גבאי
סיגל גבאי
חברת מועצת העיר - סיעת רק