מידע מוקדם במחלקת רישוי עסקים:

בתחילת התהליך תוכל לקבל מידע מוקדם במשרדי מחלקת הרישוי, מידע הניתן במקום על ידי מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים , מידע הניתן בע"פ או  בכתב וללא עלות כספית.

המידע כולל את כל ההנחיות לניהול תהליך הרישוי, מידע רלוונטי באשר לבעיות והכשלים הצפויים בתהליך בהתייחס לעסק המבוקש ומיקומו, מגבלות תכנוניות, מגבלות מדיניות עירונית ומגבלות הנוגעות למיקום המבוקש.

בנוסף לכך תוכל לקבל מידע תכנוני המתייחס לתוכניות בניין עיר החלות על המקום ולמדיניות התכנונית במחלקת הנדסה והוועדה המקומית מצפה אפק.

המידע המלא לגבי נוהלי העבודה והגישה לחוקים והצווים ניתן לקבל באתר האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים

במידה והנך מבקש להיכנס לעסק קיים שכבר היה לו רישיון או שהוא החל בתהליך הרישוי תוכל לקבל במחלקת רישוי עסקים את כל הפרטים על העסק הקודם ובמידה והיו לו בעיות, תוכל לקבל פירוט מלא על כך כמו כן המחלקה תוכל לתת לך צילום התוכנית של העסק הקודם שאושרה כדי שתאפשר לך לבדוק בצורה יסודית את העסק אליו אתה ניכנס.


"מידע מקדמי מגורמי רישוי":

חוק רישוי עסקים מאפשר לך לבקש ולקבל מידע מקדמי פורמלי ובכתב באשר לדרישות המקצועיות מהעסק ובאשר לתכנון המקצועי של העסק.

מידע מקדמי תמורת תשלום ניתן להפנות  לכל אחד מגורמי הרישוי (משרדי ממשלה) המופקדים על תהליך הרישוי על פי צו רישוי עסקים.

בעסקים של מזון, בתי אוכל, מקומות ליצור מזון מומלץ מאוד להגיש בקשה למידע מקדמי כולל תכנית העסק המוצעת ללשכת הבריאות המחוזית רמלה.

בקשה למידע מקדמי תוגש על גבי טופס בקשה כמפורט בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ואליה יש לצרף תכנית עסק כמפורט בתקנות רישוי עסקים החתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך.

הגורם שמקבל בקשה שכזו חייב להשיב תשובה בתוך 30 יום.

יודגש כי הכנת תכנית עסק ותכנון העסק הוא נושא מקצועי ולכן יש להיעזר בבעל מקצוע מנוסה ורצוי גם לקבל המלצות מבעלי עסקים אחרים שקיבלו שירות טוב מאותו בעל מקצוע.

פערי מידע:

המידע במחלקת רישוי עסקים אינו מלא בכל הנוגע לנושאי תכנון ובנייה.

מידע תכנוני ניתן לקבל אצל מהנדס/ת המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 2 באר יעקב,            טלפון 08-9785411       או בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "מצפה אפק."

מידע בדבר חריגות בנייה או צווי הריסה שניתנו כנגד הנכס , או לברור אם יש בנייה לא חוקית בעסק או שמע יש כנגד המבנה צווי הריסה או הליכים משפטיים. ניתן לקבל במחלקת ההנדסה שבבנין המועצה , רחוב  ז'בוטינסקי 2 באר יעקב.
המידע בדבר צווי סגירה כנגד העסק על פי חוק רישוי עסקים אינו מלא וניתן להשלימו אצל התובעת העירונית שיושבת בבניין  המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 2 באר יעקב.