טופס בקשה לחידוש רישיון לשלט

בהתאם לסעיף 4 (ד) לחוק עזר לבאר יעקב (שילוט), התשס"ו -2006, המבקש לחדש שילוט בתחום העירייה, מתבקש למלא את הנתונים הבאים:

(להלן - רישיון השילוט)
Browser not supported

החלטת יחידת השילוט / ועדת השילוט

לשימוש פנימי בלבד

Browser not supported
Browser not supported
Browser not supported
Browser not supported