נטליתפקידה של מנהלת לשכת ראש העיר הוא ניהול והפעלה של לשכת ראש הרשות וסיוע אדמיניסטרטיבי לראש הרשות לקידום ענייני הרשות בהתאם להנחיותיו.

תחומי אחריות

ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת ראש הרשות

 1. תכנון חלוקת העבודה בין עובדי הלשכה.
 2. הנחיה והדרכה מקצועית של עובדי הלשכה.
 3. בקרה על עבודת עובדי הלשכה.
 4. מתן פתרונות לבעיות של עובדי הלשכה.
 5. ביצוע עבודה אדמיניסטרטיבית בלשכה בשעת עומס, בהתאם לצרכים.

 

ניהול תכנית הפעילויות של ראש הרשות

 1. מיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת ראש הרשות בתיאום עם עוזר ראש הרשות
 2. תיאום פגישות לראש הרשות, על פי הנחיותיו ועל פי בקשות המופנות מעוזר ראש הרשות .
 3. ריכוז חומר ומידע לראש הרשות לקראת ובעקבות דיונים שונים בהם הוא נוכח.
 4. משלוח תזכורות שונות לראש הרשות ולגורמים בכירים ברשות, לגבי פעילויות ופגישות בענייני הרשות.

 

ריכוז והפצת מידע הנוגע לפעולות ולהחלטות ברשות

 1. כתיבה ועריכה של מסמכים בהתאם להנחיות ראש הרשות.
 2. איסוף מידע ופנייה לגורמים רלוונטיים, בתוך ומחוץ לרשות, לצורך סיוע לראש הרשות בקבלת החלטות.
 3. מעקב אחר פעולות יחידות הרשות לצורך דיווח לראש הרשות, לרבות קבלת עדכונים מסגני ראש הרשות/סמנכ"לים.
 4. הכנת דו"חות, לבקשת ראש הרשות, לצורך מיפוי ובקרה על פעולות ביחידות הרשות.
 5. מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הקשורים לעבודת ראש הרשות.