מל"ח - משק לשעת חירום

מטרות:

  • המשך קיום האלמנטים החיוניים של המשק האזרחי בשעת חירום, על ידי הבטחת המשך קיומם של השירותים והצרכים החיוניים לאוכלוסייה האזרחית.
  • מתן תמיכה להמשך פעילותו של המשק הכללי גם מעבר למוגדר כחיוני וזאת כעזרה למאמץ הלאומי בשעת חירום.
  • תפקידים בשגרה: תכנון וביצוע תרגילים ליחידות העירייה ביצוע ביקורת מוכנות ביצוע הדרכות והשתלמויות אחזקה ועדכון תוכנת מל"ח 3 קיום קשרים שוטפים לתיאום עם גורמי ההצלה ארגון וריכוז פעילות ועדת מל"ח העירונית.

פס"ח – (פינוי, סעד, חללים)

תפקידים עיקריים:

  • קליטת אוכלוסייה מפונה מאזורי אסון/ אירוע
  • הכנה ארגון והפעלת מתקנים לקליטת אוכלוסייה
  • תכנון, הכשרה והדרכה של כוח אדם לביצוע המטלות
  • טיפול בחללים האזרחים בשעת חירום, זיהוי וקבורה
  • תכנון אמצעים לביצוע המטלות