מל"ח - משק לשעת חירום

חברי הועדה

 • ושדי יאיר
 • אדיב סיגי
 • אורן דני
 • אלקריף יהודה
 • אפשטיין אריה
 • אשכנזי  איתן
 • בן ישראל ישראל
 • בקרמן אופיר
 • גולדמן גלעד
 • גזיאל יורם
 • דבוש גלית
 • דגן מיטל
 • זוהר יגאל
 • זיטון יוסי
 • זעפרני יעקב
 • חג'בי יעל
 • חמאני יניב
 • כהן דבי
 • לוי בני
 • לוין מירי
 • מזרחי משה
 • מכלוף אשר
 • מעודה יוסי
 • משילקר יהושע
 • עובד מוטי
 • עקיבא אופיר
 • פראטי ניסן
 • קטייב אדוה
 • שמעוני אורי
 • שמש איציק

מטרות

 • המשך קיום האלמנטים החיוניים של המשק האזרחי בשעת חירום, על ידי הבטחת המשך קיומם של השירותים והצרכים החיוניים לאוכלוסייה האזרחית.
 • מתן תמיכה להמשך פעילותו של המשק הכללי גם מעבר למוגדר כחיוני וזאת כעזרה למאמץ הלאומי בשעת חירום.
 • תפקידים בשגרה: תכנון וביצוע תרגילים ליחידות העירייה ביצוע ביקורת מוכנות ביצוע הדרכות והשתלמויות אחזקה ועדכון תוכנת מל"ח 3 קיום קשרים שוטפים לתיאום עם גורמי ההצלה ארגון וריכוז פעילות ועדת מל"ח העירונית.

פס"ח – (פינוי, סעד, חללים)

תפקידים עיקריים

 • קליטת אוכלוסייה מפונה מאזורי אסון/ אירוע
 • הכנה ארגון והפעלת מתקנים לקליטת אוכלוסייה
 • תכנון, הכשרה והדרכה של כוח אדם לביצוע המטלות
 • טיפול בחללים האזרחים בשעת חירום, זיהוי וקבורה
 • תכנון אמצעים לביצוע המטלות