מנכ"ל העירייה רו"ח דני אורן: 

מנכ"ל הרשות הינו המנהל הכללי של הרשות המקומית, ומתוקף תפקידו הוא כפוף לראש הרשות ואמון על גיבוש אסטרטגיה כללית ויישומה בשם ראש הרשות וחברי המליאה.

המנכ"ל פועל מול זירות רבות ומגוונות והוא נמצא בממשקי עבודה רבים, ובכלל זה אחראי: 

- לניהול שוטף של פעילות הרשות לרבות מתן שירות מיטבי לתושבים.

- לניהול ההון האנושי ברשות, ובכלל זה ניהול של יחידות הרשות.

- ייצוג הרשות מול גופים חיצוניים – והתנהלות במרחב מקצועי ופוליטי. 

- פיתוח אזורי – וניהול הרשות המקומית כחלק מהמרקם האזורי.   

 
קורל ג'ואנשיר
מנהלת לשכת מנכ"ל
08-9785408
יוסף ג'בר
עוזר מנכ"ל
08-9785481

ימים ושעות מענה טלפוני:
ימים א', ה', בין השעות: 09:00 - 15:00

פגישה עם מנכ"ל העירייה בתאום טלפוני מראש.